Garantie

Klachten met betrekking tot geleverde producten worden alleen behandeld indien de producten binnen 90 dagen na levering worden geretourneerd aan Smokeless Nederland VOF, voorzien van een uitgebreide beschrijving van de aard en de mate van het defect en inclusief aankoopbon en/of factuur. Na afloop van deze periode worden de geleverde producten beschouwd als zijnde naar tevredenheid en is de levering onvoorwaardelijk geaccepteerd.

Indien Smokeless Nederland VOF van mening is dat een klacht terecht is, is het bedrijf enkel verplicht om op zo kort mogelijke termijn vervangende producten te leveren en/of de aankoopwaarde uit te keren middels een kortingsbedrag te vergoeden. U heeft geen recht op enige schadevergoeding. De kosten van reparatie en/of onderzoekskosten zijn voor rekening van Smokeless Nederland VOF mits dit binnen de garantie valt. U heeft géén recht op verzendkosten vergoeding.

De garantie waarnaar in dit artikel wordt verwezen, is niet van toepassing in het geval dat het defect volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist, onachtzaam of ondeskundig gebruik en/of indien u enige wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.